A Trabe de Ouro 95

Email
Publicación galega de pensamento crítico

Prezo
11,00 €
Prezo / kg:
Descrición

CUESTIÓNS: BO PARA COMER, BO PARA PENSAR, por Marcial Gondar Portasany | UNHA PRIMEIRA EDICIÓN DE CANTARES GALLEGOS CON FOTOGRAFÍA, AUTÓGRAFO E CARTA DE ROSALÍA, por Anxo Angueira | A ADMINISTRACIÓN DO SILENCIO: FILOSOFÍA E PSIQUIATRÍA EN J. M. LÓPEZ NOGUEIRA, por José Carlos Bermejo Barrera | AZAR, NECESIDADE E CONSCIENCIA, por Javier Peteiro Cartelle |

ACOUTACIÓNS: GALICIA E A CONSTRUCIÓN DUN CINEMA NACIONAL, por Margarita Ledo Andión | FERMÍN PENZOL E A MOCEDADE CÉLTIGA de Xurxo Martínez González | PARA DECIFRAR O BRASIL [OU] A FORMAÇÃO DO ESTADISTA, por Carlos Guilherme Mota | O MONUMENTO EM CASCAIS À MORTE AO GENERAL SEDICIOSO ESPANHOL JOSÉ SANJURJO EM 20 DE JULHO DE 1936, por João Medina |

TEXTOS: O JAZZ NA BOCA, por Ildefonso Rodríguez |

PUBLICACIÓNS: OS CAVALEIROS QUE FIZERAM AS CANTIGAS, por Xosé Ramón Pena | SOBRE FISTERRAS ATLÁNTICAS, por Manuel Outeiriño |

CRÓNICA: DA LÚA E DO SOL, por Luís Cochón |

ISBN:
977-11-3026-700-7 95
Páxinas :
134
Ano
Tomo III - 2013

Noticias

Novidades da Trabe