A Trabe de Ouro 97

Email
Publicación galega de pensamento crítico

Prezo
11,00 €
Prezo / kg:
Descrición

CUESTIÓNS: MEMÓRIAS DIVIDIDAS E CONSENSOS HEGEMÓNICOS: ENTRE A CONFISCAÇÃO E A RECUPERAÇÃO, por Paula Godinho | UM CORTE SEMPRE ADIADO (RUPTURAS E CONTINUIDADES ENTRE JACQUES RANCIÈRE E LOUIS ALTHUSSER), por Juan Domingo Sánchez Estop | O AMO INGLÉS E O ESCRAVO COLONIAL, por Ngũgĩ wa Thiong’o |

ACOUTACIÓNS: O HUMOR POLÍTICO DE RISCO. SOBRE O PORCO DE PÉ, por Manuel Outeiriño | A MEMÓRIA E A INFÂNCIA EM MARCEL PROUST E WALTER BENJAMIN, por Paulo Niccoli Ramirez |

TEXTOS: «HESPAÑA» E OUTROS POEMAS, por W. H. Auden |

PUBLICACIÓNS: A CANTATA A RAMÓN CABANILLAS DE TAKEKAZU ASAKA, por Francisco Fernández Rei | O ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN (1777). POESÍA EN GALEGO NO FERROL DO SÉCULO XVIII, por Anxo Angueira |

CRÓNICA: NOTAS PARA UN DOCUMENTO POLÍTICO/ORGANIZATIVO, por Asemblea de Anova Teo |

ISBN:
977-11-3026-700-7 97
Páxinas :
124
Ano
Tomo I - 2014

Noticias

Novidades da Trabe